Meny

Står du fast i skriveprosessen?

Du kan få hjelp til å komme deg videre.

 

LES OM SKRIVECOACHING

 

Skrivepraksis

VELKOMMEN TIL

Svært mange som skriver ser ikke på seg selv som skrivere – eller skribenter. Kanskje fordi de skriver som en del av jobben. Å forfatte et brev, sammenfatte en rapport eller skrive en journal krever mye av det samme av deg som de som mer proaktivt ser på seg selv som skrivere. Sjangerforståelse, struktur og setningsoppbygging er vel så viktig i brev, rapporter og journaler, som i blogger, artikler og bøker.

Et formål med Skrivepraksis er å belyse ulike sider ved skrivepraksis – uavhengig av om det er innen kreativ skriving, akademisk skriving eller skriving i embeds medfør, et annet er å bidra til at din skriveprosess og ditt skriveliv blir bedre.

God skrive- & leselyst,
Marit Segbø
SKRIVEPRAKTIKER

 

 

 

For å skrive gode tekster er det en ting som gjelder

– du må rett og slett praktisere skriving

 

 

Aktuelle temaer

Block 1

Yrkesrelatert skriving

Skriving inngår som en vesentlig del av arbeidsoppgavene i mange yrker. Hva som skrives og tekstens betydning varierer, så også kravene til tekstene. Staten forplikter seg til å følge klarspråkprinsippet, men hva betyr egentlig det for deg som skriver offentlige tekster? Eller hvordan skal du egentlig skrive andre menneskers historie når du journalfører? Yrkesrelatert skriving er med andre ord komplekst.

Block 2

Akademisk skriving

Å skrive akademisk betyr ikke nødvendigvis benytting av endeløse setninger med passive vendinger og fagtung terminologi satt sammen på en måte som ingen egentlig forstår. Formålet med stilen akademisk skriving er å formidle fag presist på. Dette kan også gjøres med et lettere språk i kortere setninger ispedd aktive passasjer. Det handler om å balansere teksten for å gjøre den lesevennlig. 

Block 1

Skriving som verktøy

Når hodet er fullt kan skriving frigjøre plass og klarne tanker. Ved å få tankene dine ned på papiret kan du samtidig systematisere de. Det kan hjelpe deg å se hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Å bruke skriving som en strategi i hverdagen kan hjelpe deg med å bli mer produktiv og ha et bedre overblikk.

Skriving kan også nesten bli som en slags terapi. Om det ikke er terapi i seg selv, kan det å skrive ha en terapeutisk effekt. Hvis du har opplevd en overveldende hendelse kan ekspressiv skriving hjelpe deg å komme rundt og gjennom tankene som kverner.

LES MER

  

 

E-BOK & POCKET
Skrivetips for studenter

En håndbok for studenter som skal skrive oppgaver i høyere utdanning. Denne boken hjelper studenten i mål med oppgaven, og tar for seg alt fra forberedelser, via bevisstgjøring av arbeidsvaner  og oppgavestruktur til ordflyt – alt på en lettfattelig måte.

BESTILL BOKEN HER

Marit Segbø
FORFATTER | RETORIKER | SKRIVECOACH

Jeg rydder i tekster og viser deg hvordan du kan skrive bedre.