Meny

Kontakt

Innsending av filer:

Hvis du sender inn tekst for å få tilbakemelding, legg også ved svar på følgende spørsmål:

– Hva ønsker du å oppnå med teksten?

– Hvem er du (hvem er avsender/hvilken rolle har avsender)?

– Hvem er mottaker?

– Hva er hovedpoenget i teksten?

 

Fil(ene) sendes til skriv@mazebo.no