Meny

Om skriveren

 

Marit Segbø

 

Når jeg ikke selv skriver, så er jeg stort sett okkupert med hva andre har skrevet. Tekst er liksom hverdagen min.

Egentlig begynte jeg Skrivepraksis som en coaching-, språkvaskeri- og kursvirksomhet: Jeg skulle hjelpe andre til å komme i gang, fikse tekstene deres og lære dem alt det smarte jeg hadde lært etter 5 års retorikkutdanning og mange års skriveerfaring. Men uansett hvordan jeg forsøkte å vinkle det, ble det feil for meg. For det tok oppmerksomheten min vekk fra det jeg liker best – å skrive. Jeg ledet pennen, i stedet for at jeg lot pennen lede meg. For noen ganger må vi det, vi må rett og slett la pennen få ta styringen og se hva det kommer ut av det.

Etter noen heftige runder med akademisk skriving fikk jeg svar på mitt eget spørsmål om hvorfor det ble feil: Noen ganger vil jeg skrive faglig klokt, andre ganger subjektivt kritisk og atter andre ganger vil jeg skrive fjas – og veldig ofte vil jeg utfordre normen. Og jeg vil gjøre det uten å føle at jeg må trå varsomt for ikke ødelegge potensielle kundeforhold. Slik skriving tar det meste av oppmerksomheten min. Det er der jeg vil at oppmerksomheten min skal være. Så da justerte jeg – igjen.

Å finne veien sin er på mange måter som et skriveprosjekt. Man begynner med å skissere, jobber skissen ut til et slags førsteutkast og sender det til testleserne. Deretter tar man tilbakemeldingene med inn i revisjonene, og slik fortsetter man i noen (les: mange) omganger. Det ferdige prosjektet er ofte et stykke unna det første. Kanskje er denne bloggen en del av de mange revisjonsrundene, eller kanskje er det det ferdige produktet. Det vil tiden vise. 

Skriving har vært mitt verktøy i mange år. Jeg er av de som alltid har oppsøkt det helt frivillig, utenfor jobb og skole. Likevel var ikke gitt at jeg skulle følge tekstens og skrivingens vei, jeg var egentlig mer opptatt av menneskelige interaksjoner, psykologi og arbeidslivsrelasjoner. Men her sitter jeg, med en master i retorikk med fordypning i tekstvitenskap og kritisk diskursanalyse, og er egentlig ganske fornøyd med det!

Pssst! Boka får du kjøpt her → BESTILL BOKA