Meny

Skriving som verktøy

Skriving er mer enn å formidle et budskap fra en avsender til en mottaker. Det er mer enn å fortelle gode historier som havner mellom permer eller avdekke ukomfortable sannheter i artikler. Skriving kan være nyttig som et verktøy for å få oversikt over en uoversiktlig situasjon. Et redskap der du selv er både avsender og mottaker, og budskapet ikke nødvendigvis er spisset og gjennomtenkt. Noen skriver en dagbok hvor de øser sine innerste tanker over i boken, mens andre fører en logg over dagenes praktikaliteter. Når du jobber med krevende oppgaver eller har mange baller i lufta, kan det å tømme hodet ned på papiret hjelpe deg til å holde oversikten. Står du fast i et problem kan det å skrive bidra til at du får et nytt blikk på problemet. Det å la pennen gå (eller fingrene løpe over tastaturet) kan bidra til en ny forståelse. Ikke sjelden, hvis vi gir oss selv anledning til å skrive uten å koble inn de logiske tankene, kan vi skrive oss selv til forståelse. I formålsløs skriving, kan innsikter, ideer og gullkorn oppstå. Det er verdt å prøve. 

Ekspressiv skriving

Noen jobber byr på flere utfordringer enn andre. Noen av disse etterlater seg en uro i kroppen eller en knute i magen. Det kan være vanskelig å finne ordene på hva som forårsaker dette. Skriving kan bidra til å forløse det som er vanskelig å sette ord på. Det som kan oppleves som utilgjengelig kan plutselig bli tilgjengelig. Det er mange teknikker du kan bruke for å skrive deg gjennom og forbi traumatiske og stressende erfaringer. En av teknikkene som det er gjort mange studier på er ekspressiv skriving:

«Writing about stressful situations is one of the easiest ways for people to take control of their problems and release the negative effects of stress from their bodies and their lives.»

– James Pennebaker

Er det en episode fra jobb som du ikke klarer å legge bak deg? En hendelse som har vekket en uro i deg og som gjør at du sover dårligere, er mer skvetten eller som på annen måte forstyrrer livskvaliteten din? Da kan du prøve øvelsen som er basert på James Pennebakers funn og John F. Evans videreutvikling: Skriv om en spesiell hendelse som ikke slipper taket, skriv i 20 minutter hver dag i fire dager.

Sørg for at du kan sitte uforstyrret mens du skriver. Det er viktig at du kan være helt ærlig i det du skriver, og ikke kjenne på uroen om at andre kan lese det. Er det noe du er ekstra redd for at andre ikke skal lese, skriv det ned på ark og brenn arket eller makuler det etterpå. Dette dreier seg ikke om resultaten av teksten, men om å frigjøringsprosessen som ligger i det å skrive om en stressende situasjon.  

Legg vekk konvensjoner om hvordan en tekst skal skrives. Ikke tenk grammatikk og tegnsetting. Ei heller at det må være en sammenhengende tekst.

Sett av tid til refleksjon etter skrivingen slik at du kan hente deg inn. 

Øvelse i ekspressiv skriving

Dag 1

Dag 1

Skriv om en spesiell hendelse som har gjort inntrykk på deg i 20 minutter. Ikke lag en beskrivelse av hendelsen på avstand, men om følelsene du har i forbindelse med det. Hvordan ser du deg selv i denne hendelsen? Hvordan har det hatt innvirkning på ditt forhold til andre?

Etter at du har skrevet svar på disse tre spørsmålene:

 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg trist
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg lykkelig
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad uttrykker du følelsene dine
 • På en skala fra 1-10 hvor nyttig var det å skrive dette
Dag 1

Dag 2

Skriv om den samme hendelsen som du skrev i går. I dag skal du gå dypt inn i det emosjonelle. Utforsk enda mer om hva du følte om det som skjedde. Hvordan ser du deg selv i denne hendelsen? Hvordan har det hatt innvirkning på ditt forhold til andre?

Etter at du har skrevet svar på disse spørsmålene:

 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg trist
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg lykkelig
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad uttrykker du følelsene dine
 • På en skala fra 1-10 hvor nyttig var det å skrive dette
Dag 3

Dag 3

Skriv om den samme hendelsen som du skrev i går. I dag skal du skriv fra et annet perspektiv enn tidligere. Ta perspektivet fra noen andre som var til stede og beskriv hva som skjedde, hva som ble sagt, hva som var opptakten. Du kan eventuelt ta motpartens perspektiv (hvis det var en motpart som gjorde noe mot deg), eller du kan skrive om deg selv i tredjeperson, som en ekstern skriver.

Etter at du har skrevet svar på disse spørsmålene:

 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg trist
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg lykkelig
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad uttrykker du følelsene dine
 • På en skala fra 1-10 hvor nyttig var det å skrive dette
Dag 3

Dag 4

Skriv igjen om den samme hendelsen. Denne gangen skal du ha fokus på ærlighet. Vær helt ærlig om hva som hendte, om hva du følte om dette. Skriv også om hva du har tatt med deg av hendelsen, hva du kan ta med deg i framtiden.

Etter at du har skrevet svar på disse spørsmålene:

 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg trist
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad føler du deg lykkelig
 • På en skala fra 1-10 i hvilken grad uttrykker du følelsene dine
 • På en skala fra 1-10 hvor nyttig var det å skrive dette